Contact


ZIN advies
Fluessen 20
9204 HP  Drachten
tel. (0595) 44 52 58
info@zinadvies.com

Contactformulier


 

mensen lopen op een wenteltrapElke onderneming moet blijvend in beweging zijn om flexibel in te kunnen spelen op voortdurende veranderingen in de markt. Dit stelt eisen aan de organisatie die de balans tussen veranderingsnoodzaak en veranderingsmogelijkheid dreigen te verstoren. De noodzaak is veelal duidelijk en meestal van economische of technische aard; de mogelijkheden tot verandering zijn vaak minder duidelijk en veelal afhankelijk van de cultuur, veranderingsbereidheid en competenties van medewerkers.

Integrale organisatieontwikkeling is een door ons gehanteerd concept voor het tegelijkertijd en in samenhang ontwikkelen van medewerkers en organisatie. Er dient een evenwicht te zijn tussen de ontwikkeling van de organisatie en die van de medewerkers. In onze visie zijn uw medewerkers de belangrijkste factor om deze veranderingen tot een succes te maken. Wij ondersteunen u graag om een zodanige balans in uw organisatie te brengen dat een organisatieverandering enerzijds leidt tot een maatschappelijk verantwoord economisch succes en anderzijds tot welzijn voor uw medewerkers. Deze win-winsituatie ontstaat als uw organisatie medewerkers de ruimte geeft om zich te ontwikkelen. Een gedeelde visie en strategie met onderliggende interpersoonlijke waarden als openheid, integriteit, autonomie (vrijheid in verbondenheid) en betrokkenheid zijn hierbij van groot belang.

In het menu hiernaast geven we in het kort een aantal methoden aan die we in dit kader hanteren. Wilt u hier meer over weten of over de door ons in dit kader toegepaste technieken en instrumenten, dan kunt u dit aangeven in het contactformulier in de linkerkolom.