Contact


ZIN advies
Fluessen 20
9204 HP  Drachten
tel. (0595) 44 52 58
info@zinadvies.com

Contactformulier


 

Succesvolle vergaderingZIN medezeggenschap is erop gericht medezeggenschapsorganen zoals een ondernemingsraad vanuit innerlijke kracht een pro-actieve gelijkwaardige gesprekspartner te laten zijn van de bestuurder. Met als resultaat een krachtige OR waarvan de leden op een plezierige manier met elkaar samenwerken en door de bestuurder wordt gezien als een belangrijk adviesorgaan met invloed.

Daarbij richten we ons niet alleen op de inhoud, maar vooral ook op het proces, de samenwerking en de communicatie.

Diensten die wij aanbieden zijn:

  • Inhoudelijke advisering

b.v. beoordelen of de argumenten voor nieuw beleid of een fusie of reorganisatie voldoende steekhoudend zijn en de personele belangen voldoende worden gewaarborgd. Maar ook het geven van een second opinion.

  • Procesmatige advisering en begeleiding

b.v. het helpen komen tot een goede werkwijze, een bevredigende overlegagenda of een faciliteitenregeling.

  • Advisering en begeleiding bij samenwerking en communicatie

b.v. het helpen tot meer inzicht en vertrouwen te komen in elkaar als OR en/of in de relatie met bestuurder, achterban e.d.
Maar ook het adviseren inzake een effectief communicatiebeleid.

  • Projectadministratie

indien gewenst zorgdragen voor de projectorganisatie en  administratie in situaties dat het moeilijk is deze taken erbij te doen, naast de dagelijkse medezeggenschapsactiviteiten

Integrale benadering

Er zijn veel bureaus die zich richten op trainingen voor ondernemingsraden; werk dat fors gesubsidieerd wordt. In dat kader geven zij ook advies, maar in het merendeel ‘off the job’.
Daarnaast zijn er een aantal bureaus die zich specifiek toeleggen op inhoudelijke advisering vanuit een expert rol.

ZIN medezeggenschap onderscheidt zich door een integrale benadering, waarbij ‘on the job’ wordt gewerkt. Vanuit een begeleidende coachende rol worden adviezen van verschillende aard gegeven en wordt gewerkt aan effectieve samenwerking.

Download hier onze brochure over medezeggenschap