Contact


ZIN advies
Fluessen 20
9204 HP  Drachten
tel. (0595) 44 52 58
info@zinadvies.com

Contactformulier


 

U wilt weten hoe uw huidige financieringsstructuur er uit ziet of hoe bestaande financieringen geherstructureerd kunnen worden? Of u wil een nieuwe financiering? De bedrijfsscan geeft u inzicht in kansen en mogelijkheden voor b.v. een (her)financieringsplan. De scan bevat de volgende onderdelen:

 1. inleiding
 2. probleem- en of vraagstelling
 3. actuele financiële situatie
  1. balans
  2. resultatenrekening
  3. kengetallen
 4. financieringsstructuur
  1. actuele financieringsstructuur
  2. gewenste financieringsstructuur
 5. overige aandachtspunten
 6. conclusie en eventuele vervolgacties

Er is een checklist waarop is aangegeven welke stukken/informatie nodig zijn voor deze scan.
De prijs inclusief een mondelinge toelichting op de rapportage bedraagt € 450,-- die u terugontvangt bij een vervolgopdracht van minimaal € 1.000,--.

Onze strategische partner heeft bij alle banken een goede ingang, evenals bij andere financieringsinstellingen en (particuliere) investeerders. Een eventueel door u gewenst financieringsplan wordt door deze adviseur voorgelegd aan één of meerdere financiers. Hij onderhandelt namens u over de voorwaarden en tarieven. Op deze manier bespaart u (veel) geld. Bovendien neemt deze adviseur u veel specialistisch werk uit handen, waardoor u tijd bespaart en gewoon kunt blijven ondernemen.